ບ້ານ > ຂ່າວ > ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ແລະຂ່າວອຸດສາຫະກໍາ

ຈົດຫມາຍຂ່າວຈາກ NOVA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ແລະຂ່າວອຸດສາຫະກໍາໃນອຸດສາຫະກໍາຄວາມປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະ.

NOVA ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ສະຫນອງມືອາຊີບຂອງທ່ານໃນແສງສະຫວ່າງຍານພາຫະນະ.